Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.14.055:2010 Вироби з полімерних матеріалів. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів виробів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Сфера дії цього стандарту поширюється на вироби з полімерів, зокрема полімеровмистних матеріалів, різних властивостей та функціонального призначення.

Цей стандарт не поширюється на пакувальні матеріали для харчових продуктів та одноразовий посуд.

Вимоги цього стандарту можуть бути застосовані при оцінюванні елементів різних категорії продукції виготовлених з полімерних матеріалів.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на цю категорію продукції програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) Німеччини (Blue Angel) та Японії (Eco Mark).

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • зменшення впливів на довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з застосуванням хімічних речовин і препаратів, зокрема;
 • зниження емісій летких органічних сполук та високотоксичних речовин*;
 • збалансоване управління ресурсами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

*) Без вмісту полівінілхлориду та формальдегідних смол. Обмежено вміст карбамідних смол, поліуретанів, поліолефінів, полістиролу ( у тому числі його сополімерів з бутадієном і акрилонітрилом), епоксидних смол та інших речовин (за класом та категорією небезпеки згідно Регламенту (ЄС) № 1907/2006 (REACH)).

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 08.10.2010 р.

Рекомендований наступний перегляд – ІI півріччя 2015 р.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм та(або) нормативних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров’я людини, пов’язаних зі споживанням та виробництвом продукції згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно виробів, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.