Під час роботи з документами заявника (користувача екологічного сертифікату) орган оцінки відповідності отримує доступ до інтелектуальної власності та до інформації, яка може становити комерційну таємницю.

Вся інформація, за винятком тієї, що заявник (користувач екологічного сертифікату) робить публічно доступною сам або за згодою (наприклад, з метою відповіді на скаргу), розглядається як приватна інформація та вважається конфіденційною.

Ми несемо відповідальність і гарантуємо забезпечення конфіденційності отриманої інформації та унеможливлення будь-яких дій, що могли б негативно впливати на конфіденційність процесу сертифікації (наглядання за сертифікованою продукцією тощо) на всіх рівнях своєї організаційної структури, у тому числі експертами та аудиторами, які залучаються до процесу оцінювання.

Виконання персоналом з сертифікації зобов’язань стосовно дотримання конфіденційності досягається підписанням посадових інструкцій (штатний персонал) та відповідних угод (позаштатний персонал), а також Декларацій про незалежність, неупередженість та конфіденційність експертів від обєкта перевірки (персонал з сертифікації).

Конфіденційна інформація про заявника (користувача екологічного сертифікату), його виробництво, продукцію або послуги може бути опублікована або розкрита третій стороні тільки з письмової згоди заявника. У разі, якщо чинне законодавство України передбачає можливість розголошення такої інформації без згоди її власника, орган з оцінки відповідності в обов’язковому порядку сповіщає про це останнього заздалегідь.

Дотримання умов конфіденційності контролюється з боку керівництва органу з оцінки відповідності та перевіряється під час його акредитації та наглядання з боку органу з акредитації.

Атестат акредитації № 1О156