Координаційна рада з екологічного маркування є незалежним колегіальним дорадчо-консультативним органом української програми екологічного маркування згідно ДСТУ ISO 14024:2002 (ISO 14024:1998, IDT).

До її повноважень належить:

  • координація роботи та участь у формуванні політики і цілей у сфері екологічного маркування;
  • розгляд, внесення пропозицій та надання рекомендацій щодо прийняття проектів екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу;
  • схвалення пропозицій щодо розширення категорій товарів чи послуг, що підлягають екологічній сертифікації;
  • схвалення складу та увільнення членів апеляційної комісії;
  • участь у роботі міжнародних та регіональних організацій і формування позицій щодо розвитку програми екологічного маркування в Україні.

Координаційна рада формується на добровільних засадах з 13 – 15 представників центральних органів влади, наукових та експертних організацій, промислових спілок, громадських організацій з захисту прав споживачів та природоохоронного спрямування.

Представники органу з оцінки відповідності не можуть входити до складу Координаційної ради.

Голова Координаційної ради

Красніков Денис Анатолійович
Віце-президент
Українського союзу промисловців і підприємців з питань інфраструктури та екологічної політики

Склад Координаційної ради

Члени Координаційної ради працюють на громадських засадах.

Діяльність Координаційної ради базується на принципах прозорості, неупередженості та відкритості для участі усіх зацікавлених сторін. У своїй діяльності Координаційна рада керується чинним законодавством, національними стандартами які установлюють принципи та методи до екологічних маркувань та Положенням «Про Координаційну раду з екологічного маркування»

Результати діяльності Координаційної ради

29.09.2022 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 29.09.2022 № 1-2022-КР

17.11.2021 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 17.11.2021 № 1-2021-КР

13.11.2020 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 13.11.2020 № 1-2020-КР

16.11.2019 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 16.11.2019 № 1-2019-КР

15.11.2018 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 5.11.2018 № 1-2018-КР

21.08.2017 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 21.08.2017 № 1-2017-КР

23.12.2016 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування № 2-2016-КР від 23.12.2016

27.07.2016 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування №1 від 27.07.2016

24.12.2014 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 24.12.2014 № 3-2014

01.08.2014 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 01.08.2014 № 2-2014

20.03.2014 Протокол засідання Координаційної ради з екологічного маркування від 20.03.2014 № 1-2014

30.10.2013 Підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за 2013 рік

18.10.2012 Підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за 2012 рік

20.10.2011 Відбулось чергове засідання Координаційної ради з екологічного маркування

07.04.2011 Відбулось підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за 2010 рік

08.10.2010 Відбулось чергове засідання Координаційної ради з екологічного маркування

23.09.2009 Відбулось підсумкове засідання Координаційної ради з екологічного маркування за результатами 9 міс. 2009 року