Більш чисте виробництво (БЧВ) – концепція, розроблена Програмою ООН з навколишнього середовища (UNEP) у 1989 році. Ідея цієї концепції полягає у системному поліпшенні виробничих процесів та управлінні життєвим циклом продукції з метою максимально можливого зменшення використання ресурсів і запобігання забрудненню довкілля.

БЧВ є дієвим інструментом сталого розвитку виробництва:

  • оптимізує ефективне використання ресурсів (природних, матеріальних, енергії, води тощо);
  • мінімізує впливи на довкілля завдяки зниженню викидів та відходів;
  • запобігає ризикам для людей і суспільства, пов’язаних з виробництвом і продукцією.

БЧВ ґрунтується на системній оцінці що включає:

  • аналізування життєвого циклу продукції;
  • виявлення причин неефективного використання ресурсів шляхом розроблення детальних матеріальних та енергетичних балансів, які забезпечують кількісне співставлення здійснених витрат, отриманих вихідних результатів (продукції) та викидів, відходів і втрат енергії (тепла) тощо;
  • розробляння та реалізацію плану заходів, спрямованих на покращання виробничих процесів та управління матеріальними ресурсами, модифікації параметрів операційної діяльності, заміни застарілих технологій на більш ефективні з метою поліпшення екологічної дієвості.

Ініціативи БЧВ сприяють підвищенню рентабельності шляхом зниження прямих витрат на ресурси виробництва та продукт, а також витрат пов’язаних з забрудненням довкілля.

У порівнянні з традиційним підходом до інвестицій в заходи по зменшенню забруднення «на кінцевих стадіях виробничого процесу», впровадження БЧВ забезпечує повернення капітальних витрат протягом 3-24 місяців, як правило, в силу того, що завдяки перебудові технологічного процесу скорочуються експлуатаційні витрати, так само як і забруднення довкілля.

Технології БЧВ дозволяють поліпшити екологічні характеристики продукції, завдяки чому збільшується її додана вартість і підвищується конкурентоспроможність.

Підтримка провадження БЧВ здійснюється за рахунок:

  • технічної підтримки міжнародних програм і проектів;
  • цільових програм пільгового кредитування;
  • державної підтримки.