Розуміючи важливість досягнення Цілей сталого розвитку (ЦСР) на глобальному та національному рівні ми прагнемо сприяти досягненню ЦСР 12 «Відповідальне (стале) споживання та виробництво».

Ми визначаємо цінність екологічної сертифікації та маркування за схемою згідно ISO 14024 як прозорого та надійного інструменту, що сприяє досягненню ЦСР 12 та стратегічних цілей державної екологічної політики, зокрема щодо:

 • екологізації економіки на секторальному ріні;
 • впровадження сталих публічних закупівель;
 • підвищення рівня суспільної екологічної свідомості.

Головна мета нашої діяльності – оцінювання продукції на відповідність екологічним критеріям за схемою згідно ISO 14024 для забезпечення достовірності даних щодо екологічних переваг продукції в межах конкретної категорії за результатами розгляду життєвого циклу.

Своїми основними завданнями ми визначаємо:

 • відповідність системи екологічної сертифікації та маркування принципам і методам, що встановлені ISO 14020 та ISO 14024;
 • відповідність критеріям акредитації та вимогам до органів з оцінки відповідності товарів і послуг згідно ISO/IEC 17065;
 • виконання сертифікаційних робіт на високому професійному рівні;
 • підвищення рівня суспільної довіри до нашої діяльності та екологічного маркування;
 • сприяння розвитку ринку екопродукції на національному та міжнародних ринках;
 • підвищення рівня задоволеності заявників і користувачів екологічного маркування;
 • підтримка нашого авторитету, як провідного органу з екологічного маркування на національному та міжнародному рівні.

З метою забезпечення довіри всіх зацікавлених сторін до результатів нашої діяльності, ми керуємося такими принципами як:

 • неупередженість;
 • компетентність;
 • відповідальність;
 • відкритість;
 • конфіденційність та належне збереження даних;
 • вчасне реагування на скарги та апеляції.

Ми постійно поліпшуємо нашу систему управління якістю і забезпечуємо прозорість нашої діяльності, орієнтуючись на інтереси держави, заявників, користувачів екологічного маркування, споживачів, нашого персоналу та суспільства в цілому.

Для забезпечення результативності нашої системи управління якістю ми використовуємо ризик-орієнтований та процесний підхід.

Керівництво органу з оцінки відповідності бере на себе відповідальність за результативність системи управління якістю, забезпечує наявність ресурсів, необхідних для її дієвості та досягнення запланованих результатів.

Дізнайтесь більше


Завантажити


Завантажити