Міжнародний стандарт – нормативний документ, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації і доступний для широкого кола користувачів.

Однією з найбільших міжнародних організацій зі стандартизації є ISO, яка була створена у 1926 році. В основу її назви (абревіатури) було покладено грецьке слово «isos» – рівний.

В сучасному світі стандартизація є одним з дієвих інструментів забезпечення високоякісною та конкурентоспроможною продукцією і має першорядне значення для підвищення зовнішньоторговельного обігу країни.

Світова організація торгівлі (WTO) визнає перевагу стандартів, що розробляються Міжнародною організацією зі стандартизації (ISO), Міжнародною електротехнічною комісією (ІЕС) та Міжнародним союзом телекомунікацій (ITU). Діяльність цих організацій охоплює всі галузі стандартизації на глобальному рівні. Міжнародні стандарти підтримують реалізацію Угоди про усунення технічних бар'єрів у торгівлі (ТВТ).

Угода WTO та ТВТ на основі міжнародних стандартів є фундаментом світового ринку.

З 1993 року Україна є членом ISO та ІЕС. З цього часу одним з пріоритетів розвитку національної системи стандартизації є зближення та гармонізація з цими міжнародними системами.

ISO та навколишнє середовище

ISO має багатогранний підхід до задоволення потреб бізнесу, промисловості, урядових та неурядових організацій й споживачів у сфері охорони довкілля, раціонального природокористування та екологічної безпеки.

ISO пропонує 570 міжнародних стандартів з оцінювання стану об’єктів довкілля, раціонального використання ресурсів та метрологічної діяльності. Стандарти серії ISO 14000 «Системи екологічного управління» допомагають організаціям забезпечити системне управління екологічними аспектами і можуть бути впроваджені в різних секторах економіки.

Екологічне маркування має широку сферу застосування – від продуктів харчування, промислових товарів, будматеріалів до об’єктів нерухомості та послуг. Загальні принципи та методи його застосування викладені в стандартах серії ISO 14020 «Екологічні марковання та декларації».

Стандарти ISO 14040 «Оцінка життєвого циклу» дають рекомендації як зменшити впливи на довкілля протягом життєвого циклу товарів чи послуг різноманітних категорій.

Розроблення міжнародних стандартів у сфері екологічного управління забезпечує технічний комітет ISO/TC 207 «Екологічне управління». До його сфери стандартизації належать:

 • системи екологічного управління;
 • екологічний аудит та пов’язані з ним екологічні дослідження;
 • оцінка екологічної ефективності;
 • екологічне маркування;
 • оцінка життєвого циклу;
 • екологічні комунікації;
 • екологічні аспекти проектування та розроблення продукції;
 • екологічні аспекти в стандартах на продукцію;
 • терміни та визначення;
 • управління парниковими газами;
 • розрахунок вуглецевого та водного сліду продукції.

Членство в технічному комітеті ISO/TC 207 представлени національними делегатами з понад 100 країн світу. Україну у складі ISO/TC 207 представляє «дзеркальний» технічний комітет стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля».

Дізнайтесь більше


Завантажити