Ефективне функціонування жодної організації неможливо уявити без системного підходу.

Питання лишається в тому, наскільки система управління відповідає цілям і завданням згідно напрямку діяльності та є дієвою.

З метою вдосконалення результатів ISO пропонує набір міжнародних стандартів різних моделей управління які можуть бути інтегровані між собою.

ISO 9001 – встановлює вимоги до системи менеджменту якості. Є базовим для побудови інтегрованих систем управління на основі процесного підходу при розроблянні, впровадженні та вдосконаленні дієвості. Принцип PDCA (цикл Демінга-Шухата) є основою для побудови процесів в межах системи.

ISO 14001 – встановлює вимоги до системи управління екологічними аспектами що пов’язані з діяльністю організації та її продукцією. Визначає принципи та методи встановлення екологічної політики та цілей. Застосовується відносно екологічних аспектів, які організація може контролювати і на які вона може впливати.

OHSAS 18000 – встановлює вимоги до системи управління професійними ризиками у сфері безпеки та здоров'я. Впровадження цієї системи дозволяє:

  • усунути або скоротити зазначені ризики;
  • здійснювати контроль за небезпечними виробничими факторами й процесами;
  • запобігати виникненню аварій та інших нештатних ситуацій;
  • зменшувати прямі та непрямі витрати пов’язані з ризиками.

ISO 22000 – встановлює вимоги до системи управління безпечністю харчових продуктів (системи НАССР), якщо організація в харчовому ланцюзі має необхідність продемонструвати свою здатність керувати небезпечними чинниками харчових продуктів для гарантування того, що вони є небезпечними на момент споживання людиною. Згідно цього стандарту, харчовий ланцюг («food chain») являє собою «послідовність стадій та операцій, що включають виготовлення, обробку, дистрибуцію, зберігання й переробку засобів для харчування і харчових продуктів, від первинного виробництва до споживання». Виробничий ланцюг розглядається як єдиний процес, в якому повинні бути усунені всі чинники, що можуть призвести до виготовлення недоброякісної та небезпечної для здоров'я людини продукції.

ISO 50001 – встановлює вимоги до енергосистеми з метою запровадження системного підходу для досягнення послідовного вдосконалення, зокрема з таких аспектів як енергоефективність, енергобезпека та енергоспоживання.

GMP (Good Manufacturing Practic – англ., належна виробнича практика) – частина системи управління якістю, що гарантує виробництво лікарських і косметичних засобів, медичних пристроїв, харчових продуктів, добавок та інгредієнтів згідно вимог встановлених розробником. Правила GMP призначені для розробки, планування, впровадження, підтримки і безперервного вдосконалення системи управління життєвим циклом, яка дає можливість постійно постачати продукцію з відповідними показниками якості та безпеки.