Схема оцінювання товарів і послуг (сертифікації) відповідає вимогам ISO 14024 і передбачає наступний алгоритм дій.

1. Ознайомтесь з переліком категорій товарів і послуг за якими, на даний час, доступна сертифікація

Оберіть потрібну категорію.

2. Заповніть та подайте заявку.

На кожну категорію заповнюється окрема заявка, після чого надсилається на розгляд до органу з оцінки відповідності на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Завантажити

3. Висновок. Протягом 3 днів отримайте офіційний висновок від органу з оцінки відповідності в якому будуть зазначені:

 • вартість та строки виконання робіт;
 • екологічний критерій, згідно якого буде проводитися оцінка;
 • зауваження, що мають бути усунені для початку проходження сертифікації (за наявності).

Сертифікаційні роботи починаються після укладання договору між заявником та органом з оцінки відповідності.

4. Сертифікація. Оцінювання здійснюється експертною комісією яка формується органом з оцінки відповідності. Її склад, попередньо, узгоджується з заявником.

Процедура оцінювання, в будь-якому випадку, передбачає документальний аудит. Перелік підтвердної документації та вимоги до неї визначаються органом з оцінки відповідності згідно вимог екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу на певну категорію об’єкта сертифікації.

Підтвердна документація, що надається заявником, описується в Реєстрі документів.

Аудит виробничих потужностей здійснюється якщо це передбачено екологічними критеріями (в залежності від категорії продукції) або у разі необхідності, що визначається експертною комісією.

При оцінюванні послуг, організацій («зелений офіс», «зелений клас») та об’єктів нерухомості аудит на місці проводиться в обов’язковому порядку (об’єкту надання послуг, офіс організації).

Встановлені невідповідності, за результатами оцінювання, надаються заявнику для їх усунення в зазначені, органом з оцінки відповідності, терміни.

Орган з оцінки відповідності гарантує неупередженість, компетентність і конфіденційність в процесі оцінювання та збереження інформації.

Орган з оцінки відповідності має право відмовити у проведенні сертифікації у разі надання заявником неповного обсягу документації, визначеної планом документального аудиту, та неусунення зауважень у термін до 3 місяців.

5. Аналізування даних та прийняття рішення щодо екологічної сертифікації. Результати оцінювання аналізуються керівником органу з оцінки відповідності. За результатами аналізування приймається рішення щодо екологічної сертифікації. У разі прийняття рішення про відповідність, заявник отримує екологічний сертифікат. На підставі сертифікату між ним та органом з оцінки відповідності укладається право на застосування екологічного маркування (зокрема, знаку «Зелений журавлик»).

Термін дії сертифікату – 3 роки за умов щорічного проходження нагляду за сертифікованою продукцією.

По завершенню терміну дії сертифікату проводиться повторна сертифікація (ресертифікація).

6. Нагляд за екологічно сертифікованою продукцією проводиться з метою підтвердження її подальшої відповідності вимогам екологічних критеріїв й контролю дотримання правил застосування екологічного маркування.

Нагляд проводиться шляхом аналізування анкетних даних та наданих підтвердних документів. Програма оцінювання розробляється органом з оцінки відповідності індивідуально за результатами попереднього оцінювання та даними користувача екологічного сертифікату.

7. Розширення або звуження сфери дії екологічного сертифікату. Користувач екологічного сертифікату на період терміну дії екологічного сертифікату має право збільшити або зменшити кількість найменувань екологічно сертифікованої продукції. Для цього необхідно подати до органу з оцінки відповідності відповідну заявку.

У разі, якщо заява подається на розширення і заявлена продукція виробляється на потужностях того ж виробництва, що зазначено в сертифікаті, проводиться спрощена процедура оцінки відповідності екологічним критеріям. Оцінюванню підлягають складники, готовий продукт та паковання. Якщо виробничі потужності — інші, оцінюванню підлягають всі аспекти життєвого циклу продукції.

У разі, якщо заява подається на звуження, користувачу екологічного сертифікату необхідно зазначити причину, розуміючи, що він втратить право на застосування екологічного маркування щодо продукції, вилученої зі сфери дії сертифіката.

Процедура розширення або звуження сфери дії екологічного сертифікату може бути поєднана з процедурою нагляду за екологічно сертифікованою продукцією або повторною сертифікацією.

Орган з оцінки відповідності має право звузити сферу дії екологічного сертифікату без отримання заявки користувача екологічного сертифікату у випадку встановлення, під час процедури нагляду, факту невідповідності певних найменувань екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічних критеріїв.

Процедура розширення або звуження сфери дії екологічного сертифікату не замінює процедури нагляду за екологічно сертифікованою продукцією або процедури повторної сертифікації, і не пролонгує дію сертифікату.

8. Виникнення змін, пов'язаних із екологічно сертифікованою продукцією

Про будь-які плановані зміни, що можуть вплинути на відповідність продукції вимогам екологічних критеріїв, користувач екологічного сертифікату зобов'язаний повідомити до Органу з оцінки відповідності заздалегідь, до їх впровадження, надавши вичерпну інформацію про характер таких змін.

Такими змінами можуть бути (але не обмежуватися ними, залежно від вимог критеріїв на конкретну категорію продукції):

 • заміна складників, комплектувальних, матеріалів для виготовляння тари чи паковання;
 • заміна постачальників;
 • зміни в технології виробництва;
 • зміни в технологічних умовах виробництва;
 • зміни технологічного обладнання;
 • зміни логістичних схем.

Орган з оцінки відповідності розглядає такі зміни та, за результатами розгляду, інформує користувача екологічного сертифікату про їх вплив на відповідність екологічним критеріям та необхідність проходження повторної оцінки.

9. Призупинення або скасування дії екологічного сертифікату

Орган з оцінки відповідності має право достроково призупинити чи скасувати дію екологічного сертифікату.

Призупинення дії екологічного сертифікату можливе у випадках:
 • виявлення у процесі нагляду невідповідності сертифікованої продукції вимогам екологічних критеріїв, за умови якщо вони не усунуті користувачем екологічного сертифікату у встановлені терміни;
 • змін, пов'язаних з екологічно сертифікованою продукцією, які вплинули на відповідність продукції вимогам екологічних критеріїв;
 • виявлення незначних порушень правил застосування екологічного маркування.

Скасування дії екологічного сертифікату можливе у випадках:

 • відмови користувача екологічного сертифікату у проходженні процедури нагляду за сертифікованою продукцією;
 • неусунення причин призупинення дії екологічного сертифікату у термін до 3 місяців;
 • порушення інших умов Угоди на право застосування екологічного маркування.

Орган з оцінки відповідності завчасно повідомляє користувача екологічного сертифікату про намір призупинити чи скасувати дію екологічного сертифікату.

У разі скасування дії екологічного сертифікату Органом з оцінки відповідності в односторонньому порядку розривається Угода на право застосування екологічного маркування. З моменту отримання повідомлення про розірвання Угоди, користувач екологічного сертифікату зобов’язаний припинити у встановлений термін (від 10 діб до 3 місяців) використовувати всі рекламні матеріали, що містять будь-які посилання на екологічну сертифікацію та вжити заходів з унеможливлення застосування екологічного маркування на упаковці, етикетках на продукції, відносно якої скасована дія екологічного сертифікату.

Контакти:

+38-044-332-84-08
+38-044-332-84-09
+38-067-886-31-93
+38-067-935-82-45
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.