Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.16.072:2020 Вироби гіпсові будівельні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів будматеріалів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Сфера дії цього стандарту поширюється на гіпсокартон або вироби з нього

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на цю категорію продукції програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) скандинавських країн (Nordic Swan), Німеччини (Blaue Engel), Канади (Environmental Choice) та Нової Зеландії (Environmental Choice New Zealand).

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • збалансоване управління природними ресурсами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин у виробах*;
 • зниження питомої активності радіонуклідів;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

*) Заборонений вміст:

 • фосфогіпсу, формальдегіду, галогенованих органічних зв’язуючих компонентів;
 • домішок за класом та категорією небезпеки згідно п. 5.3.2 СОУ ОЕМ 08.002.16.072;
 • фталатів;
 • полібромдіфенілових ефірів (ПБДЕ);
 • полібромованих біфенилів (ПБД);
 • бромованого парафіну;
 • коротколанцюгових (С<13) хлорованих парафінів з нерозгалуженою структурою, з вмістом хлору (хлоралкани) більше ніж 50%;
 • оксидів сурми;
 • домішок з вмістом сполук кадмію, свинцю, хрому, ртуті;
 • домішок з вмістом органічних сполук олова.

Відносно виробів, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.