Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2012 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів будматеріалів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт може поширюватися різні види сумішей з мінеральних або органічних (полімерних) в’яжучих чи їх сумішей, заповнювачів, наповнювачів, добавок-модифікаторів та інших компонентів, які змішують перед застосуванням із водою або водним розчином.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на цю категорію продукції програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) скандинавських країн (Nordic Swan) та США (Green Seal).

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • збалансоване управління природними ресурсами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин у будматеріалах*;
 • зниження питомої активності радіонуклідів;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

*) Інгредієнти для виробництва сумішей будівельних сухих не повинні містити:

 • азбест;
 • фосфогіпс;
 • формальдегід;
 • органічні сполуки олова ;
 • галогеновані органічні зв’язуючі компоненти;
 • галогеновані органічні антипірени;
 • галогеновані органічні або ароматичні розчинники;
 • фталати з алкильними групами: метил-, етил-, пропил, бутил або октил;
 • пігменти та добавки з вмістом сполук миш’яку, селену, свинцю, кадмію, хрому, ртуті.

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 19.10.2012 р.

Рекомендований наступний перегляд – ІI півріччя 2017 р.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм та(або) нормативних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров’я людини, пов’язаних зі споживанням та виробництвом продукції згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно виробів, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.