5 найменувань вікон та 5 найменувань дверей зі склопакетами ТМ «Viknar'off» з полівінілхлоридних профілів виробництва ТОВ «Тервікнопласт» успішно пройшли екологічну сертифікацію за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 (сертифікат № UA.08.002.569).

Оцінювання здійснювалось на відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.16.050:2020 Блоки віконні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Екологічно сертифіковані вироби не місять у своєму складі хімічних матеріалів, які класифікуються як токсичні для водних організмів, гостро токсичні, небезпечні для репродукції, канцерогенні, мутагенні, небезпечні для озонового шару.

Для виробництва екологічно сертифікованих виробів використовують профілі з ПВХ, які містять у своєму складі вторинну сировину в обсязі від 10 до 41,5 % (залежно від системи). До складу склопакету входить в т.ч. скло з низькоемісійним покриттям (з коефіцієнтом емісії 0,10).

Показники вивільнення ЛОС не перевищують встановлених ГДК а.п. в приміщенні.

Термін служби виробів, встановлений виробником, становить не менше 10 років.

ТОВ «Тервікнопласт» (ТМ «Viknar'off») – один з найбільших виробників металопластикових конструкцій в Україні. Виробничий комплекс займає площу 50 тис. кв. м. та налічує 10 цехів із виготовлення світло-прозорих конструкцій різного типу. Комплекс оснащений німецьким та австрійським обладнанням, для виробництва використовуються матеріали європейських виробників: профілі Gealan (Німеччина), віконна фурнітура Siegenia (Німеччина), скло Guardian (Німеччина), Pilkington (Великобританія) тощо.

Виробничий комплекс спроможний виготовляти понад 100 тис. металопластикових конструкцій в місяць будь-якого типу: вікна, двері, балконні блоки, розсувні системи та конструкції складної конфігурації.

Viknar’off включає в себе повний цикл виробництва від склопакетів до складних конструкцій. Максимально автоматизовані цехи забезпечують виготовлення конструкцій різної складності. Продукція Viknar’off на всіх етапах виробництва проходить багаторівневий контроль відповідності вимогам національних (ДСТУ) та європейських стандартів (EN).

На виробництві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015, система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015 та система управління охороною здоров’я та безпекою праці згідно з ДСТУ ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018, IDT).

Детальніше про вироби ТМ «Viknar'off» та виробництво ТОВ «Тервікнопласт» на www.viknaroff.ua.

Перевірено та сертифіковано