Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.16.050:2020 Блоки віконні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів виробів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт може поширюватися різні види конструкцій, якщо буде доведено, що його вимоги є вичерпними для оцінювання їх життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на блоки віконні та дверні програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) визнаних на міжнародному рівні.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
  • поліпшення показників енергоефективності виробів;
  • раціональне управління ресурсами та матеріалами;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.