Тільки за останні 65 років людство виробило більш 8 млрд. тон пластику. Деякі види полімерів потрапляючи на смітник розкладаються сотні років забруднюючі світ мікропластиком, а деякі не розкладуться ніколи. Суспільство сьогодні вже усвідомлює гостроту цієї проблеми. Верховна Рада України заборонила з 01 січня 2022 року поширювати і використовувати в Україні пластикові пакети. Триває активна робота над проєктом Закону про управління відходами. Україна долучилася до Зеленої Угоди ЄС та проваджує принципи циркулярної економіки, що передбачає зменшення використання одноразового пластику у поєднанні зі збільшенням обсягів його переробляння.

Виклики сьогодення впливають на актуальність перегляду стандарту програми екологічного маркування І типу (знак «Зелений журавлик»), що встановлює згідно з ДСТУ ISO 14024 екологічні критерії оцінювання життєвого циклу виробів з полімерних матеріалів.

Вимоги цього стандарту повинні визначити більш екологічно кращу продукцію, враховуючи глобальні тренди, оновлене національне законодавство та інноваційний розвиток ресурсоефективних технологій більш чистого виробництва.

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.14.055 був вперше прийнятий у 2010 році. Стандарт розроблявся робочою групою у складі національного технічного комітету стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля» на основі екологічних критеріїв для продуктів цієї категорії що були впроваджені на той час до міжнародно визнаних програм екологічного маркування І типу в Німеччини (знак «Blauer Engel») та Японії (знак «Eco Mark»).

В частині що стосується хімічної безпеки виробів, стандарт встановлює вимоги на основі Регламентів ЄС:

  • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей, що вносить зміни та скасовує Директиви 67/548/ЄЕС і 1999/45/ЄС та вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 1907/2006) (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

У подальшому, за підтримки проекту проєкту EU4Environment – ТК 82 проводить перегляд цього стандарту із розширенням сфери дії, що охоплює вироби та комплектуючі з полімерів, зокрема полімеровмистних матеріалів, різних властивостей та функціонального призначення.

Оновлені критерії оцінювання встановлять вимоги більш жорсткі ніж загальнообов’язкові, що спрямовані на:

  • зниження емісій летких органічних сполук та високотоксичних речовин, епоксидних смол та інших небезпечних речовин;
  • збалансоване управління ресурсами;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Показники, що встановлюються є чіткими, перевірюваними, відповідають призначенню та не вводять в оману споживача щодо значущості переваг екологічних характеристик виробів, тобто не створюють необґрунтованих бар'єрів у торгівлі відносно продукції позначеної екологічним маркуванням.

Відповідність вимогам стандарту може бути затребувана приватними споживачами, ритейлом, постачальниками і замовниками у сфері публічних закупівель (згідно з статтями 23, 29 Закону України «Про публічні закупівлі»), а також контролюючими органами відносно продукції яка надається на ринок з маркуванням «екологічна», «еко», «зелена».

Секретаріат ТК 82 проводить публічне обговорення оновленої редакції СОУ ОЕМ 08.002.14.055 для отримання відгуків та пропозицій усіх зацікавлених сторін: наукових, дослідницьких установ, технічних комітетів, виробників та профільних асоціацій.

Проект стандарту завантажується за посиланням. Відгуки та зауваження до проєкту приймаються до 06 серпня 2021 року на електрону пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Зауваження приймаються виключно за формою Звіт зауважень до проекту СОУ ОЕМ 08.002.14.055:20ХХ у форматі .doc (.docx).

Контактна особа – відповідальний секретар ТК 82 «Охорона довкілля» Галина Бузан, тел. +38 066 405-42-80.

Перевірено та сертифіковано