ТОВ «СУНП 2К» розширило дію сертифікатів № UA.08.002.501 на 4 найменування косметичних засобів. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікатах. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено відповідність екологічно сертифікованої продукції вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт встановлює критерії та показники які дозволяють ідентифікувати більш кращі косметичні засоби щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу у порівнянні до загальноприйнятих державних норм.

Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек згідно вимог:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Екологічно сертифікована продукція не містить хімічних речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.

До складу входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок без вмісту барвників.

Підтверджено, що екологічно сертифіковані косметичні засоби виробництва ТОВ «СУНП 2К» не містять:

  • Барвників;
  • сульфатів,
  • силікону,
  • ЕDTA та його солей,
  • борної кислоти,
  • боратів та інших небезпечних речовин.

Усі дослідження та контроль якості проходять у лабораторії компанії. На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. Вся продукція компанії виробляється на основі розробок власної лабораторії.

Детальніше на www.2k.company

Перевірено та сертифіковано