Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг засобів щодо потенційних впливів продукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 і гармонізований екологічними критеріями на лакофарбові матеріали програм екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (Nordic Swan).

Сфера дії цього стандарту поширюється на:

  • продукцію для шкіри;
  • продукцію для волосся і шкіри голови;
  • продукцію для гігієни порожнини рота.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • заборона на шкідливі технології обробляння сировини;
  • натуральність сировини;
  • заборона на вміст небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин (за класом та категорією небезпеки)*;
  • зменшення відходів споживання.

*) 1328 речовин заборонені до застосування та вміст 250 речовин обмежений.

Відносно засобів, що успішно пройшли сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.