4 найменувань мийних та чистячих засобів, а також мило для рук та тіла ТМ «EXTREME WASH», TM «Top Gear», ТМ «I Med», TM «ALENKA», ТМ «Аленка». Виробництва ТОВ «Гренландія НВП» успішно пройшли процедуру щорічного нагляду. Повний перелік сертифікованих засобів зазначений у сертифікатах № UA.08.002.533 та UA.08.002.534.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2026 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу та СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, які встановлюють критерії визначення переваг мийних та косметичних засобів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандартів гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених категорій європейських програм екологічного маркування і адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP) та інших.

Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламентів ЄС. До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок без вмісту барвників.

Екологічно сертифікована продукція зазначених категорій не містить сульфатів, силікону, ЕDTA та його солей, борної кислоти, боратів та інших шкідливих речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.

Мийні засоби не містять фосфатів, фосфонатів та цеолітів, алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілатів, формальдегіду та хімічних сполук, які його вивільняють.

На виробництві впроваджений системний контроль якості складників та готової продукції.

Косметичні та мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Перевірено та сертифіковано