Успішно пройшли процедуру екологічної сертифікації суміші будівельні сухі виробництва ДП «Капарол Україна»:

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024 що підтверджено сертифікатом №UA.08.002.564.

Поліпшені екологічні характеристики будівельної продукції щодо впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.16.070:2020 Суміші будівельні сухі. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду та вимог стандартів еко- маркування програм скандинавських країн (Nordic Swan Ecolabel) та США (Green Seal).

Документи враховують положення актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
 • Регламенту (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради ЄС № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH) та інших.

СОУ ОЕМ 08.002.16.070 встановлюють вимоги до:

 • ресурсоефективності;
 • енергоефективності технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин складниках;
 • зниження питомої активності радіонуклідів продукції;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Складники для виробництва екологічних сумішей будівельних сухих не повинні містити:

 • азбест;
 • фосфогіпс;
 • формальдегід;
 • органічні сполуки олова ;
 • галогеновані органічні зв’язуючі компоненти;
 • галогеновані органічні антипірени;
 • галогеновані органічні або ароматичні розчинники;
 • фталати з алкильними групами: метил-, етил-, пропил, бутил або октил;
 • пігменти та добавки з вмістом сполук миш’яку, селену, свинцю, кадмію, хрому, ртуті.

Бренд Caparol належать міжнародному концерну Deutschen Amphibolin-Werke von Robert Murjahn (Німецькі Амфіболінові Заводи Роберта Мур’яна - DAW SE), що має історію у понад 125 років.

Штаб-квартира концерну знаходиться в північному регіоні Оденвальд (Німеччина).

Починаючи з моменту свого заснування в 1895 році, сімейне підприємство DAW SE безперервно сприяє розвитку галузі, стратегічно орієнтуючись на розуміння потреб клієнта. Вже понад століття концерн створює високоякісні, та унікальні рішення для оформлення фасадів та інтер’єрів.

Продукція надається на ринок в паперових мішках, виготовлених з макулатури і придатних для подальшої переробки. Маркування паковання відповідає вимогам ДСТУ 4260: 2003 Тара і паковання спожиткові маркування. Загальні вимоги.

Детальніше про продукцію і виробника на www.caparol.ua

Перевірено та сертифіковано