ТОВ «СУНП «2К» вчергове успішно підтверджено відповідність 6 найменувань шампунів та масок для волосся ТМ Dalas вимогам екологічних критеріїв та розширено асортимент екологічно сертифікованих шампуней на 1 найменування за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024 (сертифікат №UA.08.002.501).

Оцінювання здійснювалось на відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цей стандарт встановлює критерії та показники, які дозволяють ідентифікувати більш кращі косметичні засоби щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу у порівнянні до загальноприйнятих державних норм.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 і гармонізований з екологічними критеріями на косметичні засоби програм екологічного марковання типу І згідно з ISO 14024 ЄС (EU Ecolabel) та скандинавських країн (Nordic Swan Ecolabel).

Вимоги стандарту також адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції (CLP);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Екологічно сертифіковані косметичні засоби не містять:

  • сульфатів,
  • ЕDTA та його солей,
  • борної кислоти,
  • барвників;
  • боратів та інших небезпечних речовин, класифікованих як мутагенні, канцерогенні, ембріотоксичні, біоакумулятивні тощо.

ТОВ «СУНП «2К» є українсько-німецьким виробником побутової хімії та косметики, яке працює в Україні з 2018 року. Підприємство має 34 451 кв. м. загальної площі та 11 ліній фасування готової продукції. Підприємство спроможне виготовляти більше ніж 200 т продукції на добу. Підприємство самостійно виготовляє 80% тари для своєї продукції. Продукція ТОВ «СУНП «2К» експортується у більше ніж 19 країн світу.

Усі дослідження та контроль якості підприємство проводить у власній лабораторії. З метою забезпечення високого рівня якості продукції підприємство здійснює 3 етапи контролю: вхідний контроль якості сировини в 2 лабораторіях, контроль якості на виробництві та вихідний контроль якості готового продукту (зразки кожної партії продукції зберігаються протягом 6 місяців). На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. На основі розробок лабораторії виготовляється вся продукція підприємства.

На підприємстві впроваджені та сертифіковані система управління якістю згідно з ДСТУ ISO 9001:2015, система екологічного управління згідно з ДСТУ ISO 14001:2015 та система якості виготовлення косметичної продукції згідно з ISO 22716:2007 (GMP).

Детальніше про продукцію та виробництво ТОВ «СУНП «2К» на www.2k.company, а також з виступу представника підприємства на семінарі «Екологічне маркування та єдиний зелений ринок з ЄС» (35:05 – 43:30).

Перевірено та сертифіковано