Рідке мило дитяче Sutin та рідке мило дитяче різних ТМ, виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті №UA.08.002.546.

СОУ ОЕМ 08.002.12.007 забороняє застосування 1328 хімічних речовин (сумішей) та обмежує вміст 250 речовин що застосовуються для виробництва косметичних засобів небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин за класом і категорією небезпеки згідно з узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічних речовин.

Вимоги стандарту екологічного маркування для косметичних засобів є еквівалентними до екологічних критеріїв провідних європейських програм екологічного маркування: Ecolabel.EU, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel Ecolabel та адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції;
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Рідке мило дитяче виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» доступні в тарі різного обєму та типу, зокрема – економній. Це дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про екологічно сертифіковані косметичні засоби виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» на www.unilife-pv.prom.ua

Перевірено та сертифіковано