Гель-шампунь для дітей «EcoBaby 0+» з екстрактом ромашки та олією пшениці, виробництва ТОВ «Юнілайф.ПВ» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024. Що підтверджено сертифікатом №UA.08.002.494.

Вимоги стандарту екологічного маркування для косметичних засобів адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції;
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

і є еквівалентними до екологічних критеріїв провідних європейських програм екологічного маркування: Ecolabel.EU, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel Ecolabel.

СОУ ОЕМ 08.002.12.007 обмежує вміст у складі засобів небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин за класом і категорією небезпеки згідно з узгодженої на глобальному рівні системи класифікації та маркування хімічних речовин. На відміну від вимог санітарного законодавства України цей стандарт забороняє застосування 1328 хімічних речовин (сумішей) та обмежує вміст 250 речовин що застосовуються для виробництва косметичних засобів.

Гель-шампунь виробляється на сучасному підприємстві за найкращими доступними технологіями. Екологічна політика ТОВ «ВТФ ЕКМІ» спрямована на вдосконалення системи управління екологічними аспектами у всіх процесах, видах діяльності і операціях, і на всіх рівнях управління виробництвом.

Інгредієнти, що входять до складу гель-шампуню та елементи паковання не містять заборонених стандартом екологічного маркування небезпечних хімічних речовин та їх сумішей.

Виробник забезпечує простежуваність таких стадій життєвого циклу продукції починаючі з розроблення рецептур засобів, придбання складників та елементів паковання, управління технологічними процесами виробництва, управління відходами виробництва та іншими екологічними аспектами, зберігання та транспортування готової продукції що дозволяє провести оцінювання екологічних переваг готової продукції за стандартизованими методами.

Детальніше про виробника і продукцію на www.acme-color.com

Перевірено та сертифіковано