Екологічно сертифікована продукція має попит і в системі публічних закупівель.

Все більше замовників включають до технічних специфікацій чи умов у тендерній документації вимогу про відповідність продукції встановленим екологічним критеріям, посилаючись на екологічне маркування.

Моніторинг публічних закупівель доводить, що найбільш часто замовники посилаються на екологічне маркування І типу в технічних специфікаціях при закупівлі таких категорій продукції:

  • лакофарбові матеріали;
  • мийні засоби;
  • будівельні матеріали, вироби та конструкції (вікна, двері);
  • вироби з полімерів;
  • комп’ютерна та інша оргтехніка;
  • паперові вироби та інші на які встановлені і діють екологічні критерії.

Правові підстави для застосування

Вимоги до екологічних характеристик технічних специфікацій

Приклади формулювання вимоги щодо екологічних характеристик з посиланням на стандарти екологічного маркування І типу

Вимоги до заходів охорони навколишнього середовища при встановленні показника нецінового критерію

Приклад формулювання показника нецінового критерію при замовленні продукції

Приклад формулювання показника нецінового критерію при замовленні послуг по прибиранню приміщень

Приклад формулювання показника нецінового критерію при замовленні виконання будівельних робіт

Які товари підлягають екологічному маркованню та як перевірити чинність сертифікатів

Контроль виконання встановлених вимог до екологічних характеристик або заходів охорони навколишнього середовища

Чи є еквівалентними ДСТУ ISO 14001 та ДСТУ ISO 14024?

Підтримка замовників по застосуванню критеріїв екологічних характеристик до предмету закупівлі