Сталі закупівлі (sustainable procurement – англ..) ефективні закупівлі товарів, робіт та послуг з поліпшеними екологічними характеристиками з врахуванням вартості предмету закупівлі протягом життєвого циклу. Під поняттям «екологічні характеристики предмету закупівлі» слід розуміти споживання енергетичних та інших ресурсів, впливи на довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Є одним з ключових інструментів сталого споживання та виробництва в приватному та державному секторах економіки. Відповідає завданням Цілі 12 Глобальних цілей ООН зі сталого розвитку «Відповідальне споживання та виробництво».

Екологічні критерії згідно ІSO 14024 розглядаються як найбільш прозорі та надійні стандарти для оцінювання життєвого циклу та екологічних характеристик предмета закупівель. Їх застосування у якості критеріїв відбору рекомендовано керівними документами Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), Єврокомісії та настановою зі сталих закупівель згідно ISO 20400. Екологічний сертифікат та маркування І типу підтверджують відповідність предмета закупівель вимогам таких критеріїв.

Приватний сектор

Застосовуються в системі управління життєвим циклом з метою досягнення цілей організації щодо управління її екологічними аспектами, виробництва екопродукції (вимоги до постачальників), надання послуг чи виконання робіт з поліпшеними екологічними характеристиками.

Державний сектор

Згідно Закону України «Про публічні закупівлі» застосування екологічних критеріїв відносно предмету закупівлі забезпечує виконання вимоги здійснення заходів із захисту довкілля. Згідно статті 22 цього Закону замовник має можливість застосовувати екологічні критерії у технічних специфікаціях документації конкурсних торгів (критерії відбору). Замовники можуть посилатися на вимоги міжнародних або національних стандартів, норм та правил, що встановлюють екологічні критерії до предмета закупівель, у тому числі щодо його характеристик (наприклад, енергоефективність, функціональні характеристики, токсичність, біологічний розклад та інші екологічні характеристики).

Процес реформування системи публічних закупівель у відповідності з міжнародними зобов'язаннями значно посилює потенціал застосування екологічних стандартів та маркування. Угодою про Асоціацію Україна – ЄС закріплені зобов'язання України імплементувати до 2019 року стандарти ЄС, зокрема:

  • стандарти підтвердження якості продукції та міжнародних стандартів екологічного маркування (статті 74 і 77 Директиви 2014/24/ЄС);
  • вимоги і методи визначення вартості закуплених товарів, робіт і послуг у розрахунку їх повного життєвого циклу і додаткових витрат на екологічні, соціальні та технологічні наслідки їх використання (експлуатації) (статті 31, 68, 78-82 Директиви 2014/24/ЄС);
  • запровадження стандартів та вимог до технічних специфікацій, інших документів, що стосуються процедур закупівель (стаття 42 Директиви 2014/24/ЄС);
  • запровадження стандартів підтвердження кваліфікації кандидатів та учасників процедур закупівлі, сертифікація товарів та послуг, допустимість варіантів підтвердження кваліфікації учасників (статті 43 і 44 Директиви 2014/24/ЄС);
  • встановлення стандартів підтвердження якості продукції, робіт та послуг, методів управління господарською діяльністю, критеріїв екологічного виробництва тощо (статті 57, 58, 62 Директиви 2014/24/ЄС) тощо.

Виконання цих зобов’язань буде здійснено згідно Стратегії реформування системи публічних закупівель (дорожня карта).