Будь-яка продукція повинна відповідати вимогам чинного законодавства та задекларованим виробником технічним умовам, зокрема тим що згідно з ДСТУ.

«Екологічний» – може позначатись товар, виріб, продукт чи послуга які суттєво відрізняються від звичайних за показниками безпеки і впливів на довкілля.

Різницю між екологічною і звичайною продукцією, аналогічного функціонального призначення, визначають екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

Такі критерії встановлюються окремо на кожну з категорій продукції і по суті є стандартами екологічного лідерства у галузі.

Основні аргументи на користь екологічно сертифікованої продукції

  • більш безпечна;
  • краща для здоров'я;
  • пройшла незалежне оцінювання відповідно до міжнародних стандартів;
  • відповідає більш жорстким вимогам ніж ті, що обов’язкові для усіх операторів ринку;
  • визнана як екологічна і позначена екологічним маркуванням на законних підставах.

Екологічне маркування – орієнтир для споживача, який хоче бути впевнений, що він обирає більш якісну й безпечну продукцію, яка відповідає його потребам. Таке маркування виконує інформаційну, ідентифікаційну, мотиваційну та емоційну функції, й, разом з цим, відіграє просвітницьку роль.

Екологічні характеристики продукції та споживчий вибір

Обираючи більш безпечну продукцію, споживач хоче бути впевнений у тому, що задекларована виробником «екологічність» відповідає дійсності. Тому, він надасть перевагу у виборі саме сертифікованій продукції.

Основні фактори, що впливатимуть на попит екологічно сертифікованої продукції

Аналіз ринків та численні маркетингові дослідження у багатьох країнах світу демонструють, що екологічна сертифікація та маркування посилюють конкурентоспроможність і працюють на збільшення продажів.

У лютому 2020 р. вченими та фахівцями кафедри маркетингу Київського національного торговельно-економічного університету було проведено дослідження думки споживачів щодо обізнаності та сприйняття значень маркувань продукції.

Мета – визначити наскільки українські споживачі обізнані про значення різноманітних маркувань на упаковках товарів і як вони впливають на вибір споживча.

Отримані дані були порівняні з результатами аналогічного дослідження, яке проводилось в рамках проектної діяльності ПРООН в Україні у 2015 р.

Розуміння споживачами того, що насправді означає певний знак маркування

Порівняльний аналіз пізнаванності споживачами знаків маркування за результатами опитування у 2015 р. та 2020 р. доводить, що рівень обізнаності споживачів значно зріс.