Молочні продукти виробництва ТОВ «Гормолзавод» успішно пройшли повторну екологічну сертифікацію. Оцінка відповідності стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2020 Продукти переробляння молока та м’яса. Екологічні критерії оцінки життєвого циклу, здійснювалась за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024:2018. Крім того, асортимент екологічно сертифікованої продукції виробництва ТОВ «Гормолзавод» поповнився і новими найменуваннями (сертифікат №UA.08.002.414, додаток 3).

Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2020:

  • встановлює критерії визначення переваг продуктів переробляння молока та м’яса щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу;
  • розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно з ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги і показники СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2020 адаптовані до вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки.

Екологічно сертифікована продукція виробництва ТОВ «Гормолзавод» виробляється з фермерського молока, не містить рослинних жирів, харчових добавок синтетичного походження, харчових добавок, які заборонені екологічними критеріями, консервантів, стабілізаторів, підсилювачів смаку та аромату, ГМО, антибіотиків, радіонуклідів, та не обробляється антибактеріальними препаратами.

Екологічно сертифікована молочна продукція виробляється термостатним способом – технологія, за якою продукт сквашується в тій самій ємності, в якій його купують споживачі. Головна перевага такої технології – отримана продукція має традиційну непорушну консистенцію. Крім того, на заводі використовується метод «короткої пастеризації», який дозволяє нейтралізувати хвороботворні мікроорганізми, одночасно зберігаючи при цьому корисну флору, білки і вітаміни (при інших способах пастеризації подібний результат не досягається).

На підприємстві впроваджена та сертифікована система управління безпечністю харчових продуктів згідно з ISO 22000:2018.

Екологічна спрямованість підприємства закріплена в екологічній політиці, яка спрямована на зниження негативного впливу діяльності на навколишнє природне середовище.

На підприємстві вживаються заходи, спрямовані на забезпечення відповідності діяльності підприємства вимогам природоохоронного законодавства, зокрема заходи спрямовані на:

  • енергозбереження в межах технологічного процесу виробництва;
  • зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря;
  • належного управління відходами.

Детальніше про продукцію та виробництво на www.gormolzavod-odessa.com.ua.

Перевірено та сертифіковано