Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.069:2020 Продукти переробки м’яса та молока. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг м'ясо-молочної продукції щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
  • заборона на шкідливі технології обробляння сировини;
  • суттєве обмеження застосування харчових добавок;
  • заборона на вміст ГМО;
  • зниження питомої активності радіонуклідів у сировині, інгредієнтах та готової продукції (понад вимог державних норм);
  • зниження вмісту в продукції токсичних елементів у сировині, інгредієнтах та готової продукції (у тому числі важких металів, пестицидів та інших агрохімікатів,– понад вимог державних норм);
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.