33 найменувань мийних та косметичних засобів ТМ Galax, ТМ Dalas та TM Doctor Wash виробництва ТОВ «СУНП «2К» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікатах № UA.08.002.502 та № UA.08.002.501. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024:2018.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічних стандартів:

СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу та СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу

Ці стандарти встановлюють критерії та показники які дозволяють ідентифікувати більш кращі мийні та косметичні засоби щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу у порівнянні до загальноприйнятих державних норм.

Вимоги стандартів гармонізовані з критеріями оцінки продуктів зазначених категорій провідних європейських програм екологічного маркування: Ecolabel.EU та The Nordic Swan Ecolabel.

Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Екологічно сертифікована продукція не містить хімічних речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.

До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок без вмісту барвників.

Підтверджено, що екологічно сертифіковані косметичні засоби ТМ DAVA das BALANCE не містять:

  • сульфатів,
  • силікону,
  • ЕDTA та його солей,
  • борної кислоти,
  • боратів та інших небезпечних речовин, класифікованих як мутагенні, канцерогенні, ембріотоксичні, біоакумулятивні тощо.

Мийні засоби ТМ Dalas не містять:

  • фосфатів,
  • фосфонатів та цеолітів,
  • алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілатів, формальдегіду та хімічних сполук, які його вивільняють.

Усі дослідження та контроль якості проходять у лабораторії компанії. На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. На основі розробок лабораторії виготовляється вся продукція компанії.

Детальніше на www.2k.company

Перевірено та сертифіковано