Рідке мило та рідке мило дитяче різних ТМ «DelaMark», ТМ UiU та ТМ Made in Ukraine, виробництва ТОВ «Де Ла Марк» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті № UA.08.002.422.

Вимоги стандарту екологічного маркування для косметичних засобів адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції,

і є еквівалентними до екологічних критеріїв провідних європейських програм екологічного маркування: Ecolabel.EU, Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel Ecolabel.

Екологічно сертифікована продукція не містить хімічних речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.

До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок без вмісту барвників.

Підтверджено, що екологічно сертифіковані косметичні засоби виробництва ТОВ «Де Ла Марк» не містять:

  • сульфатів,
  • силікону,
  • ЕDTA та його солей,
  • борної кислоти,
  • боратів та інших небезпечних речовин, класифікованих як мутагенні, канцерогенні, ембріотоксичні, біоакумулятивні тощо.

Усі дослідження та контроль якості проходять у лабораторії компанії. На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. На основі розробок лабораторії виготовляється вся продукція компанії.

Детальніше на www.delamark.ua

Перевірено та сертифіковано