5 найменувань косметичних засобів для прання ТМ Dr.Sante, виробництва ТОВ «Ельфа Фарм» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно з ISO 14024. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті №UA.08.002.512.

СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 розроблений за принципами та структурою оцінювання життєвого циклу згідно з ISO 14040. Вимоги цього стандарту гармонізовані з екологічними критеріями на косметичні засоби програм екологічного маркування ЄС (Ecolabel.EU) та скандинавських країн (The Ecolabel Nordic Swan).

Вимоги СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1223/2009 від 30 листопада 2009 року щодо косметичної продукції.

Основним завданням при впровадженні стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.007 є:

  • обмеження вмісту небезпечних речовин у засобах;
  • зменшення загальної токсичності засобів;
  • поліпшення показників ефективності засобів;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання;
  • зниження негативного впливу на водні екосистеми (для засобів що змиваються).

Критерії стандарту охоплюють всі стадії життєвого циклу косметичних засобів – від складників до паковання.

Екологічно сертифіковані косметичні засоби ТМ «Dr.Sante» не містять сульфатів, силікону, ЕDTA та його солей, борної кислоти, боратів та інших шкідливих речовин класифіковані як муагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо). Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпеки для здоров’я і довкілля згідно вимог європейських стандартів. До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок без вмісту барвників.

На виробництві впроваджений системний контроль якості складників та готової продукції.

Косметичні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на продукцію високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин і підлягає подальшій переробці за доступними в Україні технологіями.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше на www.elfa.ua

Перевірено та сертифіковано