Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2020 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг води щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт поширюється на воду питну фасовану централізованого й нецентралізованого водопостачання, газовану чи не газовану.

Вимоги цього стандарту можуть бути застосовані при оцінюванні води питної у складі харчових продуктів чи напоїв.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • збалансоване управління природними ресурсами;
  • зниження вмісту токсичних елементів (у тому числі мікотоксинів, пестицидів, поліциклічних ароматичних вуглеводнів);
  • зниження питомої активності радіонуклідів;
  • заборона на хімічні методи оброблення води в технологічному процесі виробництва;
  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.