Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.04.003:2016 Вироби текстильні. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг виробів текстильних відносно їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт прийнятий методом передруку і є ідентичним екологічним критеріям для виробів текстильних, прийнятих Рішенням Єврокомісії від 05.06.2014 № 2014/350/ЄС для присвоєння знаку екологічного маркування Ecolabel EU (Commission Decision of 5 June 2014 (2014/350/EU) establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for textile products).

Стандарт розроблено у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі аналізування життєвого циклу виробів текстильних, виготовлених за прогресивними технологіями та екологічних критеріїв програм екологічного маркування І типу.

СОУ ОЕМ 08.002.04.003:2016 прийнято на заміну СОУ ОЕМ 08.002.04.021:2007 Ковдри. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, СОУ ОЕМ 08.002.04.022:2009 Вироби текстильні неткані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу та СОУ ОЕМ 08.002.04.047:2009 Тканини. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу з метою реалізації угоди про взаємне визнання між програмами екологічного маркування І типу (Mutual Recognition Agreement, MRA).

Сфера дії цього стандарту поширюється на:

 • одяг та аксесуари, у складі яких міститься не менше 80% текстильного волокна в тканих, нетканих або трикотажних полотнах;
 • текстильні вироби для внутрішнього оздоблення, у складі яких міститься не менше 80% текстильного волокна в тканих, нетканих або трикотажних полотнах;
 • волокна, пряжа, ткані, неткані та трикотажні полотна, призначені для виготовлення текстильного одягу та аксесуарів, виробів для оздоблення інтер'єру, включаючи тканину для оббивки, матраців, підкладки;
 • елементи без волокна: блискавки, кнопки та інші аксесуари, які входять до складу виробу; мембрани, покриття та ламінати;
 • вироби для прибирання: тканини з нетканого матеріалу, призначені для вологої та сухої очистки поверхонь та сушіння посуду.

Сфера дії цього стандарту не поширюється на:

 • вироби, призначені для утилізації після одноразового використання;
 • килими та паласи;
 • тканини, які є частиною конструкцій, призначених для зовнішнього використання;
 • вироби, тканини та волокна, які містять:
  • електричні пристрої або які є невід'ємною частиною електричної схеми;
  • пристрої або просочені речовини, призначені для реагування на зміни навколишнього середовища.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог міжнародних стандартів:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • стале управління природними ресурсами;
 • обмеження використання небезпечних хімічних речовин;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення енергоємності технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 05.08.2016 року.

Рекомендований наступний перегляд стандарту – ІІ півріччя 2021 року.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм та/або нормативно-технічних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про властивості компонентів та технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з виробництвом та споживанням виробів текстильних згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно засобів, що успішно пройшли сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.