Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.24.074:2017 Тверде паливо альтернативне та продукти для розпалювання. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг палива альтернативного та продуктів для розпалювання відносно їх впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Стандарт прийнятий методом передруку і є ідентичним стандарту Програми екологічного маркування країн Північної Європи (знак екологічного маркування The Nordic Swan) для твердого палива та продуктів для розпалювання (Nordic Ecolabelling of Solid fuels and firelighting products. Version 3.0. 06 March 2017 - 31 March 2022).

Стандарт розроблено у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі аналізування життєвого циклу палива альтернативного та продуктів для розпалювання, виготовлених за прогресивними технологіями та екологічних критеріїв програм екологічного маркування І типу.

Сфера дії цього стандарту поширюється на:

 • пелети та деревні брикети;
 • деревну стружку та дрова;
 • деревне вугілля;
 • продукти для розпалювання.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог міжнародних стандартів:

 • ISO 10004:2004 - Solid Wast – Classification (ISO 10004: 2004 - Тверді відходи – Класифікація);
 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • стале управління природними ресурсами;
 • обмеження використання небезпечних хімічних речовин;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • зменшення енергоємності технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 30.05.2017 р.

Рекомендований наступний перегляд – I півріччя 2022 р.

Позапланове перевіряння стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм та(або) нормативно-технічних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про властивості компонентів та технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров'я людини, пов'язаних з споживанням та виробництвом виробів згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно засобів, що успішно пройшли сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.