Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.005:2020 Салати листові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів продукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Сфера дії цього стандарту поширюється на:

 • свіжі качани і розетки салату-латук ботанічних сортів та їх гібридів (Lactuca sativa var. capitata L.);
 • салат качанний, у тому числі салат видів «Кріспхед», «Айсберг»;
 • салат-ромен рихлокочанного (Lactuca sativa var. longifolia Lam.);
 • салат листовий (Lactuca sativa var. crispa L.);
 • ендівій кучерявий ботанічних сортів (Cichorium endivia L. var. crispа Lam.);
 • ендівій та ескаріол ботанічних сортів (Cichorium endivia L. var. latifolium Lam.);
 • крес-салат;
 • салат цикорний.

Вимоги цього стандарту можуть бути застосовані при оцінюванні продукції виготовленої з інших сортів салатів листових і кочанних, у тому числі у складі харчових продуктів.

Цей стандарт не поширюється на консервовану продукцію, продукцію у вигляді окремих листів, салати в горщиках з ґрунтом (для зберігання чи вирощування).

СОУ ОЕМ 08.002.03.005 розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування вітчизняних та європейських найкращих доступних технологій (European IPPC Bureau: Best Available Techniques (BAT) Reference Document in the Food, Drink and Milk Industries).

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Постанови Комісії (ЄС) № 466/2001 від 08 березня 2001 року, що встановлює максимальні рівні для деяких що визначає максимальний рівень певних забруднювачів у харчових продуктах.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • економія водних ресурсів у процесі виробництва;
 • заборона на шкідливі технології обробляння сировини;
 • натуральність сировини;
 • без ГМО;
 • зменшення вмісту токсичних елементів (у тому числі нітратів, пестицидів);
 • зменшення забруднення радіонуклідами;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.