Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.081:2020 Продукція рибна, ракоподібні та молюски, оброблені та консервовані. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів продукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Сфера дії цього стандарту поширюється на:

 • морепродукти морожені, розфасовані у спожиткову тару;
 • продукти переробки риби і морських безхребетних;
 • продукцію з ікри рибної, риби та морепродуктів.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування найкращих доступних технологій.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування;
 • Постанови Комісії (ЄС) № 466/2001 від 08 березня 2001 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • стале рибальство та зменшення навантаження на природні екосистеми;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва;
 • заборона на шкідливі технології обробляння сировини;
 • заборона на вміст ГМО;
 • натуральність сировини та складників (зокрема, харчових добавок);
 • зменшення вмісту токсичних елементів і питомої активності радіонуклідів у сировині та готової продукції (понад вимог державних норм);
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.