Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.10.075:2013 Паливо автомобільне альтернативне. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг палива щодо його потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт поширюється на бензини автомобільні та паливо дизельне з вмістом відновлюваної сировини.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на паливо автомобільне програми екологічного маркування (І тип згідно ISO 14024) Канади (ECOLOGO).

Основні вимоги екологічних критеріїв є:

  • відповідність європейським класам палива Євро 4, Євро 5;
  • з вістом відновлюваної сировини (не менш 7%);
  • обмеження вмісту небезпечних речовин (сірка, свинець, бензол);
  • зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (вихлопні гази).

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 12.11.2013 р.

Рекомендований наступний перегляд – ІI півріччя 2018 р.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

  • змін державних норм та(або) нормативно-технічних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
  • надходження нових даних про технологічні інновації;
  • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров’я людини, пов’язаних зі споживанням та виробництвом продукції згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.