Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.016:2009 Мед натуральний. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів продукції на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування найкращих доступних технологій.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування;
 • Постанови Комісії (ЄС) № 466/2001 від 08 березня 2001 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • стале управління природними ресурсами;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва;
 • заборона на шкідливі технології обробляння сировини;
 • натуральність сировини;
 • зменшення вмісту токсичних елементів (у тому числі антибіотиків, пестицидів);
 • зменшення забруднення радіонуклідами;
 • зменшення відходів споживання.

Розроблений технічним комітетом стандартизації ТК 82 «Охорона довкілля»

Прийнятий – 28.12.2009 р.

Перевидано зі зміною № 1 згідно висновку про перевірку від 30.08.2017 р. № 016-17.

Рекомендований наступний перегляд – ІI півріччя 2021 р.

Позаплановий перегляд стандарту здійснюють у разі:

 • змін державних норм та(або) нормативно-технічних документів, що взаємопов’язані з його вимогами;
 • надходження нових даних про технологічні інновації;
 • визначення інших факторів, що впливають на стан довкілля та здоров’я людини, пов’язаних зі споживанням та виробництвом продукції згідно ДСТУ ISO/TR 14062.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.