Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.053.2020 Кава. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг продукції щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Директиви Європейського Парламенту та Ради № 1999/4/ЄC від 22 лютого 1999 року щодо екстрактів кави та цикорію;
  • Постанови Комісії (ЄС) № 1881/2006 від 19 грудня 2006 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів в харчових продуктах.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • заборона на шкідливі технології обробляння сировини;
  • заборона на застосування харчових добавок;
  • заборона на вміст ГМО;
  • зниження вмісту токсичних елементів і питомої активності радіонуклідів у готової продукції (понад вимог державних норм);
  • зменшення відходів споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.