Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.16.057:2020 Шпалери. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг щодо потенційних впливів виробів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Сфера дії цього стандарту поширюється на шпалери паперові, вінілові та текстильні на паперовій основі, а також на основі з нетканих композиційних матеріалів, призначених для обклеювання стін і стель житлових і громадських будівель, а також для бордюрів і фризів.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
 • Регламенту Європейського Парламенту № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей;
 • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 305/2011 від 09.03.2011 року про встановлення гармонізованих умов для розміщення на ринку будівельних виробів;
 • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 2001/95/EC від 03 грудня 2001 року про загальну безпеку продукції.

Стандарт гармонізований з екологічними критеріями на шпалери програми екологічного маркування Німеччини (Blaue Engel).

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

 • збалансоване управління ресурсами, зокрема,
 • збільшення частки використання продуктів переробки при виробництві шпалер;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
 • обмеження вмісту небезпечних речовин у виробах, зокрема,
 • летких органічних сполук;
 • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно виробів, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.