Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.079:2020 Пиво. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг пива щодо його потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
  • натуральність складників та автентичність органолептичних показників пива;
  • зниження вмісту токсичних елементів у сировині та готовій продукції (понад вимог державних норм);
  • зниження питомої активності радіонуклідів у сировині та готовій продукції (понад вимог державних норм);
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Комісії (ЕС) № 466/2001 від 08 березня 2001 року, що встановлює максимальні рівні для деяких контамінантів у харчових продуктах.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.