Стандарт СОУ ОЕМ 08.02.03.009:2020 Какао, шоколад та вироби кондитерські цукрові. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг виробів щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування;
  • Директиви Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №2000/36/ЄС від 23 червня 2000 року, щодо продукції, яка містить какао та шоколад і призначена для споживання людиною.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зменшення екологічних впливів у процесі виробництва (за показниками згідно найкращих доступних технологій виробництва);
  • заборона на вміст ГМО;
  • зниження вмісту токсичних елементів, радіонуклідів, мікотоксинів, пестицидів у продукції;
  • обмеження застосування харчових добавок;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.