Стандарт СОУ ОЕМ 08.002.03.077:2020 Чаї та чайні напої. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу встановлює критерії визначення переваг продукції щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Чайний ринок в Україні формується переважно з імпорту. Проконтролювати весь життєвий цикл імпортованої продукції, починаючи від місця вирощування та технології обробляння чайного листа дуже важко. Виходячи з цього екологічні критерії на цю категорію продукції встановлюють вимоги до сировини, інших складників та паковання.

Цей стандарт розроблений у відповідності з принципами та структурою оцінювання життєвого циклу продукції згідно ДСТУ ISO 14040 на основі результатів аналізування кращого виробничого досвіду.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄC) № 1333/2008 від 16 грудня 2008 року про харчові добавки;
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1334/2008 від 16 грудня 2008 року про ароматизатори та деякі харчові інгредієнти з ароматизованими властивостями, що застосовується в продуктах харчування.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді екологічних критеріїв є:

  • заборона на шкідливі технології обробляння сировини;
  • заборона на застосування харчових добавок;
  • заборона на вміст ГМО;
  • заборона на застосування не натуральних інгредієнтів;
  • зниження вмісту токсичних елементів і питомої активності радіонуклідів у готової продукції (понад вимог державних норм);
  • зменшення відходів споживання.

Відносно продукції, що успішно пройшла сертифікацію згідно вимог цього стандарту, одержувач екологічного сертифікату отримує право на застосування екологічного маркування згідно вимог ДСТУ ISO 14020, ДСТУ ISO 14024 та СОУ ОЕМ 913.01.