30 найменувань мийних та косметичних засобів ТМ HIPPO та ТМ TORTILLA виробництва ТОВ «Сирена Плюс ЛТД» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікатах № UA.08.002.421 та № UA.08.002.467. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності екологічно сертифікованої продукції вимогам екологічних стандартів:

Ці стандарти встановлюють критерії та показники які дозволяють ідентифікувати більш кращі мийні та косметичні засоби щодо їх потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу у порівнянні до загальноприйнятих державних норм.

Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Екологічно сертифікована продукція не містить хімічних речовин класифікованих як мутагенні, канцерогенних, ембріотоксичних, біоакумулятивних тощо.

До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок без вмісту барвників.

Підтверджено, що екологічно сертифіковані косметичні засоби ТМ HIPPO та ТМ TORTILLA не містять:

  • сульфатів,
  • силікону,
  • ЕDTA та його солей,
  • борної кислоти,
  • боратів та інших небезпечних речовин, класифікованих як мутагенні, канцерогенні, ембріотоксичні, біоакумулятивні тощо.

Мийні засоби ТМ HIPPO та ТМ TORTILLA не містять:

  • фосфатів,
  • фосфонатів та цеолітів,
  • алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілатів, формальдегіду та хімічних сполук, які його вивільняють.

Усі дослідження та контроль якості проходять у лабораторії компанії. На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. На основі розробок лабораторії виготовляється вся продукція компанії.

Детальніше на www.sirena.com.ua