Орган з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» (надалі – ООВ) запрошує технологів та фахівців з оцінки відповідності продукції до співпраці у якості технічних експертів.

Технічні експерти приймають участь у складі експертних комісій ООВ з оцінювання продукції вимогам екологічних критеріїв за схемою згідно з ISO 14024:2018 Екологічні марковання та декларації – Екологічне маркування типу I – Принципи та методи (Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and procedures).

Категорії товарів

До складу експертної комісії входять також штатні фахівці з сертифікації та аудитори ООВ. Кількісний склад експертної комісії не менш 3 (трьох) осіб.

Склад експертної комісії по кожній сертифікаційній справі затверджується наказом ООВ.

Кандидат має відповідати таким критеріям компетентності:

  • технічна освіта за відповідним напрямом економічної діяльності;
  • досвід роботи, пов'язаний з виробництвом / проектуванням / випробуванням продукції, що є об’єктом оцінювання не менше 1 року або наявність наукового ступеню кандидат наук відповідної галузі, залежно від категорії продукції, у сертифікаційних роботах відносно якої приймається участь, або досвід роботи у сфері оцінки відповідності не менш ніж 2 роки в якості аудитора/експерта/стажиста;
  • навчання за програмами екологічний аудит/аудит систем управління навколишнім середовищем/аудит систем управління безпечністю харчових продуктів/сертифікація продукції та послуг (бажано);
  • володіння знаннями щодо:
    • відповідної галузі та продукції в межах галузі;
    • нормативної бази, пов’язаної з продукцією, що підлягає оцінюванню;
  • знання англійської мови на рівні не нижче Intermediate (бажано);
  • особисті якості: неупередженість; витримка; логічне мислення; аналітичний склад розуму; здатність до аналізу; здатність до спілкування; широта кругозору; здатність до об'єктивної оцінки; зосередженість та ін., дотримання вимог конфіденційності та неупередженості діяльності.

Для подання кандидатури необхідно надіслати на This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. заповнені та підписані:

Тема повідомлення: Анкета кандидата в технічні експерти (зазначити ПІБ).

Кандидати, які відповідають вищезазначеним критеріям компетентності, будуть запрошені до навчання (на безоплатній основі) з метою підвищення кваліфікації з оцінювання продукції на основі методу оцінювання життєвого циклу за схемою згідно з ДСТУ ISO 14024.

Після проходження навчання, кандидати будуть включені до Реєстру кандидатів в технічні експерти /технічних експертів Органу з оцінки відповідності «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета» та будуть залучатися до сертифікаційних робіт.

Участь технічного експерта у сертифікаційних роботах здійснюється без відриву від основного місця роботи на основі цивільно-правової угоди. Оплата роботи – договірна і визначається відповідно до її трудомісткості та ефективності.

Контактна особа

ООВ «Центр екологічної сертифікації та маркування» ВГО «Жива планета»

Інна Яреськовська
+38-093-457-02-03 (тел., Viber, Telegram)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
www.ecolabel.org.ua