Косметичні засоби ТМ Dr. Sante серії «Baby» виробництва ПП «Фармацевтична Фабрика «НВО «Ельфа» в черговий раз підтвердили свою відповідність вимогам вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2014 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу за схемою сертифікації згідно з ISO 14024.

Цей стандарт встановлюють критерії оцінки та показники для більш ефективних і безпечних засобів на рівні вимог до екологічних косметичних продуктів згідно європейських стандартів. Згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.007 заборона і обмеження застосування хімічних речовин суттєво більш жорсткіші у порівнянні з обов’язковими державними нормативами.

Вимоги стандарту ґрунтуються на основі даних і документів що відповідають актіам права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті № UA.08.002.409.

До складу продукції ТМ Dr. Sante серії «Baby» входять унікальні ароматичні композиції без вмісту барвників.

Підтверджено, що екологічно сертифіковані косметичні засоби ТМ Dr. Sante серії «Baby» не містять:

  • сульфатів,
  • силікону,
  • ЕDTA та його солей,
  • борної кислоти,
  • боратів та інших небезпечних речовин, класифікованих як мутагенні, канцерогенні, ембріотоксичні, біоакумулятивні тощо.

Усі дослідження та контроль якості проходять у лабораторії НВО. На основі розробок лабораторії виготовляється вся продукція. На виробництві та в лабораторії застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання.

Детальніше про виробника, виробництво і продукцію на: www.ua.elfa-pharm.com.ua