Екологічне рідке мило для дітей 0+ виробництва ПП «Інтер Склад» підтвердило свою відповідність вимогам СОУ ОЕМ 08.002.12.007:2020 Косметичні засоби. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу за схемою сертифікації згідно з ISO 14024.

Цей стандарт встановлюють критерії оцінки та показники для більш ефективних і безпечних засобів на рівні вимог до екологічних косметичних продуктів згідно європейських стандартів. Згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.007 заборона і обмеження застосування хімічних речовин суттєво більш жорсткіші у порівнянні з обов’язковими державними нормативами.

Вимоги стандарту ґрунтуються на основі даних і документів що відповідають актам права ЄС, зокрема:

  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP);
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH).

Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті № UA.08.002.560.

У складі екологічно сертифікованого рідкого мила для дітей 0+ відсутні синтетичні ароматизатори та барвники, приємний запах мила обумовлений унікальними рослинними композиціями. До того ж мило не містить:

  • сульфатів,
  • силікону,
  • ЕDTA та його солей,
  • борної кислоти,
  • боратів та інших небезпечних речовин, класифікованих відповідно міжнародних стандартів як мутагенні, канцерогенні, ембріотоксичні, біоакумулятивні тощо.

На підприємстві застосовуються найкращі передові технології, високоякісна сировина, професійне обладнання. Впроваджена та функціонує сертифіковані системи управління якістю що відповідають вимогам ДСТУ ISO 9001.

Перевірено та сертифіковано