Життєвий цикл (life cycle – англ.) послідовні та взаємопов’язані стадії продуктивної системи (чи послуги) – від придбання сировини чи її добування з природних ресурсів до остаточного видалення. Принципи та методи оцінювання, аналізування та управління життєвим циклом визначені в міжнародних стандартах серії ISO 14040 «Оцінка життєвого циклу».

На кожній стадії життєвого циклу є потенціал зменшити споживання ресурсів і поліпшити екологічні характеристики продукції.

Саме на цьому принципі ґрунтується процедура розробляння екологічних критеріїв оцінювання життєвого циклу продукції згідно ISO 14024.

Аналіз життєвого циклу розширює встановлене поняття більш чистого виробництва, включаючи дослідження життєвого циклу продукту щодо його впливів на довкілля та здоров’я людини. Можливість поліпшення екологічних характеристик і економії ресурсів має бути розглянута ще на стадії проектування та дизайну.

Як варіант, проаналізуйте:

  • доступність сировини, матеріалів, комплектуючих що повинні відповідати встановленими екологічним критеріям;
  • можливість поліпшення якісних чи функціональних характеристик, ефективності застосування;
  • можливість заміни небезпечних речовин що входять до складу продукту, на більш безпечні альтернативи;
  • як покращити ремонтопридатність (наприклад, шляхом використання модулів, які можуть бути легко замінені).
  • потенціал зменшення споживання енергії, води та матеріалів протягом життєвого циклу продукту;
  • обирайте безпечні матеріали для виготовлення продукту та його упаковки (тари), які можуть перероблятися або виготовлятися з вторинної сировини (хоча б частково).

Для досягнення успіху в цьому напрямку необхідно залучити кожний структурний підрозділ організації та усі зацікавлені сторони у ланцюзі постачання продукту.

В ланцюзі продукту зробите фокус на політиці та закупівлях. Встановлюйте екологічні кваліфікаційні критерії до постачальників (надавачів послуг, виконавців робіт) та критерії відповідності до складників (комплектуючих) необхідних для виробництва екопродукту. Системно оптимізуйте витрати ресурсів. Поліпшуйте екологічну дієвість, зменшуючи навантаження на довкілля. Постійно підвищуйте екологічну компетентність персоналу, вивчайте ринок екологічних інновацій та технологій більш чистого виробництва, розвивайте взаємодію в ланцюзі продукту.

Дізнайтесь більше


Завантажити