Екологічно сертифіковані засоби для прання ТМ «Alles GUT!» виробництва Компанії «Алді», підтвердили свою відповідність вимогам екологічних критеріїв за схемою екологічної сертифікації згідно міжнародного стандарту ISO 14024.

Екологічні критерії української програми екологічного маркування для мийних засобів, зокрема, засобів для прання, встановлені стандартом СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2011 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Цій стандарт розроблений на основі кращих технологій виробництва та екологічних критеріїв програми екологічного маркування ЄС «Ecolabel EU».

Умовно, значення екологічних критеріїв для миючих засобів можна розділити на показники зменшення впливів «на стан здоров'я людини» і «на стан довкілля».

Щодо впливів на стан здоров'я людини, - засоби TM «Alles GUT!» не містять токсичних речовин, за фазами ризику для здоров'я людини, відповідно до європейських норм. Склад засобів на більш ніж 80% складається з речових олеохімічного (натурального) походження, що обумовлює мінімальний рівень загального об’єму токсичності відповідно до вимог екологічних критеріїв. Також у складі засобів TM «Alles GUT!» відсутні речовини, класифіковані як алергени, леткі органічні сполуки, сполуки фтору (фосфати, фосфонати і т. ін.), цеоліти.

Щодо впливу на стан довкілля, - засоби TM «Alles GUT!» мають здатність до біологічної деградації у водному середовищі на більш ніж 80%. Компанія «Алді» - виробник засобів для прання, підтвердила поліпшені екологічні характеристики виробництва, що пов'язано, насамперед, з економією енергетичних ресурсів, раціональним управлінням водними ресурсами та відходами виробництва на основі сучасних технологій більш чистого виробництва».

Екологічний сертифікат UA 08.002.418 надає право на застосування екологічного маркування відносно мийних засобів ТМ «Alles GUT!», згідно вимог чинного законодавства України.

Детальніше про продукцію та діяльність Компанія «Алді»: www.allesgut.ua

Перевірено та сертифіковано