Екологічна сертифікація продукції ТМ nO% Green Home виробництва ТОВ «ФНДЦ «Альянс Краси» проходила за схемою згідно ISO 14024.

Поліпшені характеристики продукції щодо впливів на довкілля та здоров’я людини оцінювались на відповідність стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2016 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу.

Цей стандарт розроблений шляхом гармонізації з екологічними критеріями для мийних засобів програми екологічного маркування Ecolabel.EU, його вимоги адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема:

 • Регламент (ЄС) № 1907/2006 Європейського Парламенту та Ради від 18 грудня 2006 року про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (REACH);
 • Регламент (ЄС) № 1272/2008 Європейського Парламенту та Ради від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та упаковку речовин та сумішей (CLP);
 • Регламент (ЄС) № 648/2004 Європейського Парламенту та Ради від 31 березня 2004 року про мийні засоби.

Основним завданням при впровадженні та подальшому перегляді СОУ ОЕМ 08.002.12.065 є:

 • обмеження вмісту небезпечних для довкілля і здоров’я хімічних речовин;
 • зменшення загальної токсичності засобу;
 • поліпшення ефективності застосування;
 • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
 • зменшення відходів виробництва та споживання;
 • зниження негативного впливу на водні екосистеми.

За результатами оцінювання мийних засобів ТМ «nO% Green Home» сфера дії екологічного сертифікату № UA.08.002.446 поширена на:

 • Еко засіб гігієнічний чистячий
 • Еко гель для посудомийних машин «EXPERT 2 IN 1» очищувач+ополіскувач
 • Еко ополіскувач для посудомийних машин "BRILLIANT SHINE & PROTECT"
 • Еко кондиціонер для білизни «COMFORT SENSITIVE»
 • Еко кондиціонер для білизни «MAGIC FRESH»
 • Еко гель для прання COLOR EXPERT
 • Еко гель для прання «UNIVERSAL TOTAL»

Виробник демонструє сталість постачальників складників.

Експертна оцінка продукції підтверджує відсутність у складі:

 1. фосфатів, фосфонатів та цеолітів;
 2. алкілфенол етоксилатів;
 3. перфторованих алкілатів;
 4. формальдегіду та хімічні сполуки, які його вивільняють.

До складу продукції входять унікальні ароматичні композиції з обмеженим вмістом алергенів, консервантів та добавок.

Інші складники мийних засобів не місять речовин шкідливих для здоров’я людини і довкілля що обмежуються та заборонені згідно з СОУ ОЕМ 08.002.12.019.

Екологічно сертифіковані мийні засоби доступні в економній упаковці (тарі), що дозволяє оптимізувати витрати на придбання продукції високої якості й запобігає утворенню зайвих відходів споживання. Паковання не містить хлору та інших активних речовин.

Маркування спожиткової тари відповідає вимогам ДСТУ 4260:2003 Тара і паковання спожиткові маркування – Загальні вимоги. Зокрема, містить маркування щодо походження матеріалу і може бути легко розділене на складові частини для подальшої переробки за доступними в Україні технологіями.

Детальніше про екологічно сертифіковані засоби ТМ nO% Green Home на www.capris.com.ua

Перевірено та сертифіковано