Засіб миючий для дитячого посуду, іграшок, фруктів та овочів ТМ Фрекен БОК виробництва ТОВ «ФНДЦ «Альянс Краси» в черговий раз підтвердив свою відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.065:2020 Засоби мийні та засоби для чищення. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу. Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024. Перелік сертифікованої продукції зазначений у сертифікаті № UA.08.002.419.

За результатами аналізування даних, підтверджено сталість результатів оцінки відповідності сертифікованої продукції вимогам екологічних критеріїв щодо її потенційного впливу на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Всі складники засобів пройшли оцінювання за класами і категоріями небезпек для здоров’я і довкілля згідно вимог Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей (CLP).

Виробництво мийних засобів ТМ Фрекен Бок здійснюється із дотриманням таких принципів:

  • використання поверхневих активних речовин природного походження з високою швидкістю біодеградації;
  • енергозбереження та прогресивних технології виробництва;
  • використання інноваційних формул для інтенсивного очищення та догляду;
  • застосування пакувальних матеріалів, що підлягають легкій переробці;
  • відмови від випробування на тваринах.

Продукція характеризується високою ефективністю та унікальними ароматичними композиціями. Не містять фосфатів, фосфонатів та цеолітів, алкілфенол етоксилатів, перфторованих алкілатів, формальдегіду та хімічних сполук, які його вивільняють.

Детальніше на www.sfera.ua

Перевірено та сертифіковано