ТОВ «Лаковер» отримало екологічний сертифікат UA.08.002.487 на 14 найменувань порошкових фарб на основі епоксідно-поліефірних смол та поліефірних смол.

Оцінювання здійснювалось за схемою згідно ISO 14024 на відповідність вимогам стандарту СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 Лакофарбові матеріали. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу..

СОУ ОЕМ 08.002.12.019:2014 адаптований до вимог:

  • Директиви Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 2004/42/CE від 21 квітня 2004 року про обмеження викидів летких органічних сполук пов’язаних із застосуванням органічних розчинників у фарбах, лаках та засобах для оздоблення автомобілів;
  • Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) № 1907/2006 від 18 грудня 2006 року щодо реєстрації, оцінки, дозволу і обмеження хімічних речовин (REACH);
  • Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) № 1272/2008 від 16 грудня 2008 року про класифікацію, маркування та пакування речовин та сумішей.

Вимоги цього стандарту гармонізовані з екологічними критеріями на лакофарбові матеріали програм екологічного маркування (І тип згідно з ISO 14024) ЄС (Ecolabel.EU), скандинавських країн (Ecolabel Nordic Swan), Німеччини (Blue Angel), США (Green Seal), Австралії (GECA).

Найбільш важливі екологічні аспекти життєвого циклу лакофарбових матеріалів пов’язані з їх складниками. Тому в першу чергу стандарт спрямований на обмеження вмісту небезпечних речовин у лакофарбових матеріалах й поліпшення якості та строку служби лакофарбового покриття.

Також вимоги екологічних критеріїв передбачають оцінювання таких аспектів як:

  • енергоефективність технологічного процесу виробництва;
  • зниження екологічних впливів у процесі виробництва;
  • зменшення відходів виробництва та споживання.

Всі складники що застосовуються для виробництва порошкових фарб на основі епоксідно- поліефірних та поліефірних смол ТМ Lacover класифіковані згідно з європейськими стандартами як небезпечні. На виробництві впроваджений системний контроль безпеки та якості готової продукції.

За результатами оцінювання встановлено, що порошкові фарби на основі епоксідно- поліефірних та поліефірних смол не містять важких металів, летких органічних сполук формальдегіду та його похідних, озоноруйнівних речовин.

ТОВ «Лаковер» запустило виробництво у січні 2016 року. Підприємством було збудовано перший завод в Україні по виробництву порошкових фарб, що оснащений сучасним європейським обладнанням і високотехнологічними лабораторіями.

Технологічні процеси виробництва характеризуються високою ефективністю споживання енергетичних ресурсів та належною системою управління відходами.

Екологічна політика підприємства спрямована на сталий розвиток, під яким розуміється економічне зростання у поєднанні з ресурсоефективністю виробництва, мінімізацією впливів на довкілля, дотримання вимог екологічних міжнародних стандартів та стандартів безпеки.

Детальніше про порошкові фарби на основі епоксідно- поліефірних та поліефірних смол ТМ Lacover на сайті підприємства: www.lacover.ua.

Перевірено та сертифіковано