Вода природна питна «БонАква» (сильно газована, середньо газована, негазована) виробництва ІП «Кока-Кола Беверіджиз Україна» успішно пройшла повторну екологічну сертифікацію за схемою згідно ISO 14024 й таким чином термін дії екологічного сертифікату №UA.08.002.376 подовжено на 3 наступних роки.

Оцінювання здійснювалося на відповідність вимогам екологічного стандарту СОУ ОЕМ 08.002.03.025:2010 Вода питна фасована. Екологічні критерії оцінювання життєвого циклу, який встановлює критерії визначення переваг води щодо її потенційних впливів на стан довкілля та здоров’я людини протягом життєвого циклу.

Вимоги стандарту адаптовані до вимог актів права ЄС, зокрема Директиви № 98/83/ЄС від 03 листопада 1998 року про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009.

Під час проведення оцінювання відповідності продукції вимогам екологічних критеріїв, підприємство підтвердило екологічну спрямованість своєї діяльності, безпечність виробництва та поліпшені екологічні характеристики продукції за показниками безпеки згідно СОУ ОЕМ 08.002.03.025.

Вода природна питна «БонАква» виготовляється на основі води, видобутої з артезіанських свердловин на глибині 220 і 380 метрів із Сеноманського та Юрського водоносних горизонтів. На всіх етапах виробничого процесу підприємством здійснюється контроль якості сировини, обладнання та продукту. Санітарно-токсикологічні показники та радіаційні показниками випробувань готової продукції є значно нижчими за показники, які допускаються державними нормами, та екологічними критеріями.

Розлив води «БонАква» здійснюється у скляну тару та ПЕТ-пляшки. Останні пройшли процес полегшення за рахунок нової більш стійкої форми пляшки та застосування більш якісного ПЕТ матеріалу. Таким чином, вони містять менше пластку, щодає значну економію ресурсів, полегшує утилізацію пляшки, так як завдяки зниженому вмісту пластика пляшки легко скручуються.

Підприємство підтримує Політику в галузі якості, охорони навколишнього середовища, безпечності харчових продуктів, професійної безпеки та здоров’я, гігієни та безпеки праці та Цільові показники з якості, екології, безпеки та охорони праці, які спрямовані на зниження обсягу споживання води та енергії, обсягу утворення твердих відходів. Впроваджує багатопланові екологічні ініціативи, спрямовані на збереження води, електроенергії, зменшення відходів на виробництві, навчальні програми для співробітників, «зелені» практики в офісі, ініціативи прибирання сміття. Підтримує та робить свій внесок у виконання зобов’язань Coca-Cola HBC щодо зменшення використання води і прямих викидів вуглекислого газу на 30% і 50% відповідно, до 2020 року. Про такі наміри компанія оголосила після того як другий рік поспіль була визнана світовим лідером зі сталого розвитку серед виробників напоїв згідно Світового та Європейського індексів сталого розвитку Доу-Джонса (Dow Jones Sustainability Index – DJSI). Разом з тим, Coca-Cola HBC посіла восьме місце серед 100 найбільших компаній у списку FTSE (Financial Times Stock Exchange) – за звітність з викидів вуглекислого газу і перше місце серед виробників напоїв.

Детальніше про виробництво та продукцію на www.coca-colaukraine.com.

Перевірено та сертифіковано